Choré dieťa a poistenie

Choroba dieťaťa je pre jeho rodičov vždy veľkou výzvou, najmä ak ide o vrodenú chybu alebo chronické ochorenie, ktoré sa musí často riešiť mnoho rokov. V takejto situácii sa veľa ľudí zaujíma najmä o zabezpečenie svojej budúcnosti kúpou vhodnej poistky pre dieťa. Na začiatku však stojí za to analyzovať ponuky poisťovacích spoločností, aby ste sa rozhodli pre tú možnosť, ktorá vám vyhovuje, a mali by ste vedieť o situáciách, v ktorých budete mať nárok na výplatu dávok.

Pozri si film: „Ako sa starať o správny vzťah s dieťaťom?“

Vaše dieťa získalo peniaze? Skontrolujte, ako ich môžete znásobiť

Peniaze sa stávajú čoraz populárnejšou formou darčekov. Dostávajú ich aj deti. Čo môže rodič robiť s takouto fantáziou? Použite darček, aby ste sa naučili šetriť - je možné ho investovať. Uvidíte, ako na to!

1. Zahrnutie chorého dieťaťa do poistnej zmluvy

Ak chcete poistiť choré dieťa alebo ho zahrnúť do skupinového poistenia, musíme brať do úvahy, že v prípade určitých vrodených chýb alebo chronických chorôb môže poisťovňa našu žiadosť odmietnuť. Je to veľmi individuálna záležitosť súvisiaca s vnútornými postupmi poisťovateľa a typom ochorenia. V takejto situácii stojí za zváženie predložiť žiadosť inej spoločnosti, ktorá nemá také prísne požiadavky. Užitočný môže byť aj poradca, ktorý nám pomôže nájsť správnu ponuku. Situácia je ľahšia, ak by sme mali rodinnú politiku pred narodením. Mnohé z nich automaticky zahŕňajú každého nového člena rodiny medzi poistených. Niektoré z poistných zmlúv upravujú situáciu pri narodení dieťaťa s vrodenými chybami, čo môže mať za následok zaplatenie jednorazovej poistnej sumy. Závisí to však od konkrétnej možnosti poistenia, pre ktorú sme sa rozhodli pri kúpe poistky, preto stojí za to zvoliť si také, ktoré pokrývajú najširší rozsah náhrady. Je však potrebné poznamenať, že o platbe možno pochybovať, ak k chorobe dieťaťa prispeli vonkajšie faktory - napríklad lekárska nedbanlivosť počas tehotenstva.

2. Poistenie pre choré dieťa

Pri rozhodovaní o konkrétnej poistnej zmluve by ste si mali pozorne prečítať pravidlá, ktoré upravujú platenie poistného. Poisťovne často stanovujú, že situácie spojené s vrodenou chybou dieťaťa nemusia byť základom pre platenie poistného. Musíme tiež vziať do úvahy skutočnosť, že podmienkou platby môže byť ochranná lehota - poistenie sa dieťaťu poskytne až po dosiahnutí veku požadovaného poisťovateľom. Zvyčajne sú príslušné ustanovenia striktne definované v samotnej poistnej zmluve. Pri uzatváraní poistenia môžeme byť požiadaní, aby sme spoločnosti poskytli presnú zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa choroby dieťaťa. Ovplyvní to rozsah poistenia, platobné podmienky a výšku poistného. V tejto fáze je dôležité neskryť priebeh ochorenia. Ak poisťovateľovi neoznámime, že je dieťa choré, musíme brať do úvahy, že platba bude odmietnutá v situáciách spôsobených jeho stavom. V takejto situácii môže poisťovňa spochybniť aj ďalšie situácie, v ktorých máme zaplatiť.

Nájsť poistnú zmluvu, ktorá je vhodná pre rodinu s chorým dieťaťom, môže byť dosť ťažké a závisí od konkrétneho zdravotného problému, s ktorým sa stretávate. Stojí za to sa podrobne oboznámiť s ponukami, ktoré poisťovacie spoločnosti navrhujú, a venovať im viac času dôkladnejšej analýze z hľadiska vašich potrieb, pretože mnohé z nich majú politiky, ktoré nám aspoň čiastočne budú nápomocné a umožnia nám zabezpečiť budúcnosť celej rodiny.

Tagy:  Rodina Kuchyňa Preschooler