Cvičenie uší

Tvorcom sluchového tréningu je francúzsky otolaryngológ, neurológ a foniater - prof. Alfred Tomatis. Inými slovami, tréning uší sa nazýva audio-psycho-lingvistická stimulácia. Výcvik sluchu je terapeutická metóda uznávaná mnohými odborníkmi na svete v oblasti medicíny, psychológie, pedagogiky a pracovnej terapie. Tomuto školeniu vždy predchádza konzultácia s ORL a test sluchovej pozornosti a laterality. Hlavným cieľom tréningu sluchu je podpora sluchovej funkcie. Vďaka sluchovému tréningu sa súčasne zlepšujú: koncentrácia pozornosti, tvorivosť, komunikácia, jazykové schopnosti, psychomotorický vývoj a všeobecný kognitívny vývoj dieťaťa.Čo je to sluchový tréning?

Pozrite si film: „Vysoké známky za každú cenu“

1. Počúvanie a sluch

Dobré počúvanie aktivuje mozog. Ucho sa podieľa na spracovaní 90% senzorických informácií, ktoré stimulujú mozog. Vaše dieťa môže dobre počuť, ale nepočúva dobre. Pomôckou pri zlepšovaní sluchovej pozornosti je tréning uší, ktorý spočíva v počúvaní správne spracovaných zvukov. Sluchový tréning vyžaduje ideálny model ľudského ucha, ktorý sa nazýva „Elektronické ucho“ a ktorý zvyšuje aktivitu svalov ucha (napr. Kladivová hlava a napnutie svalov). Zvuky rôznych frekvencií zasa stimulujú mozgovú kôru, teda centrum duševných procesov. Deti sa líšia úrovňou sluchovej pozornosti. Batoľatá môžu dobre počuť, ale majú ťažkosti s analýzou a syntézou akustických podnetov.

Ostatné batoľatá majú problémy s priradením grafických znakov (písmen) k príslušným zvukom (zvukom), čo má za následok čiastočné deficity, napríklad dyslexiu alebo dysgrafiu. Dostatočná sluchová stimulácia zlepšuje schopnosť počúvať a reprodukovať zvuky. Ako vyzerá sluchové školenie? Výcvik sluchu pozostáva z dvoch etáp - v prvej etape dieťa pasívne počúva hudobný materiál špeciálne vybraný špecialistami. Počúvanie prebieha cez „elektronické ucho“. V druhej etape sa batoľa zúčastňuje na hodinách s mikrofónom, pracuje s vlastným hlasom. Počas cvičenia nesmiete čítať, žuť žuvačku alebo jesť.

2. Výhody sluchového tréningu

Sluchové školenie nie je len pre deti. Môžu ho použiť aj dospelí, napríklad na boj proti rozptýleniu, únave alebo problémom so zapamätaním. Nedostatky v oblasti sluchovej pozornosti spôsobujú rad problémov v práci alebo na univerzite. Výcvik sluchu zlepšuje načúvací prístroj a zároveň zlepšuje náladu a sebadôveru. V akých problémoch môže byť použitie „elektronického ucha“ užitočné? Pri precitlivenosti na zvuky, deficitoch koncentrácie, problémoch s pamäťou, psychomotorickej hyperaktivite, oneskorenom vývine aktívnej reči, dyslálii, pervazívnych vývojových poruchách (napr. Pri Aspergerovom syndróme, autizme), dyslexii, dysgrafii, poruchách senzorickej integrácie atď.

Čo ovplyvňuje tréning uší?

  • Rozširuje schopnosť sústrediť sa.
  • Zlepšuje to vašu okamžitú pamäť.
  • Znižuje počet pravopisných chýb.
  • Vychováva schopnosť počúvať.
  • Zlepšuje zručnosti prijímania a prenosu reči.
  • Zvyšuje motiváciu.
  • Zlepšuje schopnosť absorbovať vedomosti.
  • Pozitívne ovplyvňuje zmysel pre hlasové ovládanie, motorickú koordináciu, svalový tonus a cieľavedomé pohyby.
  • Rozvíja duševný potenciál.

Ako vidíte, tréning sluchu neovplyvňuje iba samotný sluchový orgán. Je to komplex cvičení, ktoré zlepšujú fungovanie celého človeka, od kognitívnej až po motorickú sféru.

Tagy:  Kuchyňa Zrenica Dieťa